?

Log in

No account? Create an account
А не может ли быть так, что люди "в возрасте" менее эффективны в… - La vie animale [entries|archive|friends|userinfo]
Джейн

[ website | The gentle art of tune transcription ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Школа ирландского танца "Shannon River" Ирландская область - County Ukraine Верховная Кулебяка Shooshpanchiks RuGuru The Scientists of LJ! Ecologists Jazz Fusion Jazz Musicians Music You Can Almost See - Джазовый и академический авангард ]

[jan. 27e, 2017|07:44 pm]
Джейн
[Tags|, ]

А не может ли быть так, что люди "в возрасте" менее эффективны в решении задач не потому, что у них якобы с возрастом хуже работают мозги (кмк у меня в 15-18 они работали куда хуже, чем сейчас). А потому, что чем выше навык (который накапливается и накапливается с возрастом) мыслить в пределах старых парадигм, тем меньше эффективность в решении задач, требующих понимания парадигм и методов новых?
LienRépondre

Comments:
[User Picture]From: maryxmas
2017-01-27 08:14 pm (UTC)
насправді люди старшого віку краще розв"язують задачі -- що старі, що нові -- бо з віком і накопиченим досвідом поліпшуються навички пошуку закономірностей.
повно досліджень, які це вже продемонстрували.
(Répondre) (Thread)
[User Picture]From: sestra_kerry
2017-01-27 09:30 pm (UTC)
це залежить від типу задач, я думаю. мій тато у 69 чудово грає в шахи, є за фахом "інженер-програміст верстатів з числовим програмним управлінням", але що стосується сучасного програмування та сучасних комп*ютерів...
(Répondre) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maryxmas
2017-01-27 09:49 pm (UTC)
звичайно.
що ж до сучасних компів -- це потребує додаткового цілеспрямованого навчання -- на яке в нього може не вистачати мотивації.
(Répondre) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: maryxmas
2017-01-27 09:50 pm (UTC)
плюс тут ще один момент -- небажання показатися некомпетентними і облажатись. тоді дійсно, краще взагалі не братися за задачу.
я так і роблю.
(Répondre) (Parent) (Thread)